اثرات و نقش اسید های آمینه

دکتر کاوه خبیری متخصص فیزیولوژی ورزشی و مدرس بین المللی تغذیه ورزشکاران در خصوص اثرات و نقش اسید های آمینه، طی گفتگوی اختصاصی با سیماب ورزشی می گوید:هرکدام از اسیدهای آمینه ، ویژگیهای متابولیکی مخصوص به خود را دارند و بسیاری از آنها بنظر می رسد ، می توانند در بهبود عملکرد ورزشی موثر باشند. آگاهی از این موارد می تواند به ورزشکاران و خانواده آنها کمک نماید تا علاوه بر آشنایی با تاثیر واقعی مکمل های غذایی ، فریب تبلیغات کاذب را نخورند. دکتر خبیری، رئیس شورای تغذیه کمیته ملی المپیک معتقد است: اظلاع رسانی باید بی طرف و بر مبنای تحقیقات علمی صورت گیرد، بنابراین قضاوت نهایی باید به عهده خوانندگان باشد.

آرژینین ، اورنی تین ، سیترولین و فرآورده های آنها
این سه اسید آمینه بنا به دلایل زیر حائز اهمیت است :
1-سنتز پروتئین
2-ترشح ، سوماتوتروپین ، انسولین و پرولاکتین
3-حمل آمونیاک خون
4-سنتز کراتین
5-سنتز پلی آمینها
6-سنتز نیتریک اکسید
. آرژینین پیرو گلوتامات مخلوط با لیزین هیدرو کلراید مقدار سوماتوتروپین را به 2 تا 8 برابر افزایش می دهد ، مضافا مقدار انسولین نیز دو برابر شده و سوماتومدین
A نیز می تواند تا سه برابر افزایش یابد.
مصرف مخلوط آرژینین ، اورنی تین و لیزین ، به میزان 2 گرم در روز به مدت 4 روز در 11 نفر وزنه بردار ، هیچ اثری بر افزایش ، سوماتوتروپین آنها نداشته است، مصرف 4/2 گرم مخلوط آرژینین و لیزین در 5 نفر از 7 وزنه برداران مورد بررسی قرارگرفت و مشخص شد، باعث افزایش سطح سوماتوتروپین می شود ، اما مقدار افزایش این هورمون از نظر آماری معنی دار نبوده است.مصرف مقدار 123 میلی گرم مخلوط آرژینین و لیزین بازاء هر کیلوگرم وزن بدن در روز ، در دانشجویان مذکر و ورزشکار به مدت 10 هفته تاثیری بر میزان تحمل به گلوکز و فاکتور رشد مشابه انسولین ندارد . مصرف آرژینین اسپارتات و آرژینین گلوتامات مقدار آمونیاک پلاسما را پس از ورزش استقامتی کاهش می دهد و مصرف آرژینین ، به تنهایی و مخلوط آن با اورنی تین اسپارتات و سیترولین به موشهای آزمایشگاهی باعث افزایش میزان استقامت آنها می شود، مخلوط آرژینین و اورنی تین ( یک گرم در روز ) به افراد میانسال که برای 5 هفته تمرینات با وزنه انجام دادند باعث افزایش قدرت ، توده عضلانی و کاهش توده چربی و کاهش دفع هیدروکسی پرولین ادرار می شود.
دکتر کاوه خبیری، عضو کمیته حقوقی و نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ، آسپارتات را یکی دیگر از اسیدهای آمینه معرفی و فواید متابولیکی را بر اساس تحقیقات برای آن متصور می شود که عبارتند از:
1-حمل مواد معدنی به سایتهای درون سلولی
2-یکی از مواد مهم مرتبط با جرخه کربس و اگزالو استات که در تامین انرژی نقش فراوانی دارند .
3- بخشی از چرخه اوره ( عامل برداشت آمونیک ).
4-بازسازی
ATP پس از تخلیه آن از طریق چرخه ء نوکلئوتیدهای پورین ) .
5-یکی از عوامل ضد بروز فرایند خستگی در مغز ( تحریک کنندگی نوروترانسمیترها ) .
برخی تحقیقات مصرف نمک آسپارتات را در تعویق خستگی ، طی ورزشهای استقامتی موثر می دانند و زمان تعویق خستگی را از 15 تا 50 درصد زمان کل، نیز بیشتر اعلام کرده اند.
در افراد غیر ورزشکار مصرف دوزهای کمتر به نسبت دوزهای بیشتر در مقایسه با ورزشکاران اثرات مشابهی داشته است ،نمک از نوع
DL ، نسبت به نوع L بویژه در کاهش آمونیاک خون موثرتر است ، البته در مواردی که کمتر از 7 گرم دریافت کرده اند، تغییری گزارش نشده است.تحقیقات بیشتر برای اظهار نظر قطعی در این مورد ضروری است .
آسپاراژین یکی دیگر از اسیدهای آمینه است که در مغز و عضلات وجود دارد ، و در شرایط استراحت ، مستقیما در عضلات به گلوتامین تبدیل می شود، طی فعالیتهای بدنی شدید که تا مرز واماندگی ادامه دارند در پلاسما کاهش و در عضلات افزایش می یابد، این اسید آمینه میزان مصرف اسیدهای چرب را بیشتر می کند و عاملی برای حفظ و حمایت از گلیکوژن عضلانی است غلظت زیاد آسپاراژین در عضلات ، باز سازی
ATP را پس از انقباضات شدید عضلانی محدود میکند ، نقش مهم مصرف آن ، حمایت از تولید گلوتامین است
دکتر خبیری استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه در مورد اسید های آمینه شاخه دار که از پر مصرف ترین انواع در بین ورزشکاران است می گوید: باوجودیکه این اسید های آمینه در لیست
AIS جزو گروه سوم هستند و عملا مورد تایید نمی باشند اما متاسفانه بسیاری از ورزشکاران تمایل به مصرف آنها دارند ، لذا به بیان تحقیقات مستند در مورد آنها می پردازیم:
این گروه سه تایی از اسیدای آمینه که شامل : والین ، لوسین و ایزولوسین می باشند، ، بنظر می رسد می توانند خستگی را در ورزشهای استقامتی ، از طریق کاهش مقدار تریپتوفان آزاد پلاسما ، به تعویق اندازند ، زیرا افزایش مقدار تریپتوفان آزاد پلاسما می تواند مقدار سروتونین مغز را افزایش داده و باعث بروز خستگی مرکزی شود ، مضافا تغییرات هورمونی در طول فعالیت ورزشی و پیشگیری از تخریب عضلات اسکلتی از دیگر اثرات ذکر شده مصرف مکمل این اسیدهای آمینه. در خصوص اثر مثبت مصرف این گروه از اسید های آمینه در ورزشهای قدرتی هنوز اطلاعات زیادی در دسترس نیست .
دکتر کاوه خبیری عضو اسبق کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک در مورد گلوتامین که دیگر اسیدآمینه پر مصرف در بین ورزشکاران است می گوید:
یکی از بیشترین اسیدهای آمینه موجود در پلاسما و عضلات گلوتامین است واثراتی که برای آن اعلام شده است در بیشتر نحقیقات قابل استناد در حذ فرضیه است و عبارتند از:
1-جلوگیری از افزایش ناگهانی اسید لاکتیک طی فعالیتهای بدنی
2-افزایش سنتز پروتئین های عضلانی
3-محدود کردن تجزیه و شکسته شدن پروتئین ها
4-پیش ساز برخی از ناقلین شیمیایی عصبی
5-پیشگیری از کاهش قدرت سیستم ایمنی ناشی از ” بیش تمرینی “
6- افزایش سوماتوتروپین
7-افزایش سرعت ترمیم ذخایر گلیکوژن عضلات
8-برداشت آمونیاک خون در طول فعالیت بدنی
9-تامین پیش ساز نوکلئوتیدها
فشار بیش از حد تمرینات ( بیش تمرینی ) و فعالیتهای شدید و کوتاه مدت میزان گلوتامین پلاسما را کم می کند و بر توانایی سیستم ایمنی نیز اثر منفی دارد. بیشترین تحقیقات انجام شده در مورد گلوتامین مربوط به مصرف آن در انواع روشهای جراحی ، تروما ، سوختگی ها و جراحات است این مکمل از انواع پر مصرف در ورزش های قدرتی است ، اما به نظر می رسد هنوز نیاز به تحقیقات بیشتری برای ارائه نظر قطعی وجود دارد.
دکتر خبیری مولف کتاب اصول تغذیه، ورزش و تندرستی معتقد است: ورزشکاران برای حفظ سلامتی خود باید الگوهای غذایی مشابه افراد عادی جامعه داشته باشند و هرگونه افراط و تفریط در مصرف مواد غذایی و دریافت مواد مغذی می تواند سلامت آنها را به مخاطره اندازد. وی معتقد است: قربانی کردن سلامت به بهانه کسب موفقیت بیشتر در صحنه های ورزشی امری نابخشودنی است ک ورزشکار موفق کسی است که کانونو گرم خانواه و حرمت ها و حریم انسانی را بشتر حفظ نماید؛ آن چیزی که امروزه کمتر در صحنه های ورزشی با آن روبرو هستیم.

دکتر خبیری به عنوان حسن ختام گفت: فرقی نمی کند گودال آب کوچکی باشی یا دریای بیکران. زلال که باشی، آسمان در توستعضویت در خبرنامه

جهت عضویت در خبر نامه ایمیل خود را در قسمت روبرو وارد کنید
شما بعد از عضویت در خبرنامه در هر زمان می توانید با وارد کردن ایمیل خود عضویتتان را لغو کنید
لینک های مفید خدمات الکترونیکی شبکه های اجتماعی تماس با ما
تهران خیابان سئول شمالی شهرک سئول خیابان نسترن کوچه دوم شرقی پلاک 2 طبقه اول
تلفن تماس 1 : 88037734 (+9821)
تلفن تماس 2 : 88037834 (+9821)
پست الکترونیک : behsite@gmail.com