رژیم ورزشی

این فرم برای دریافت اطلاعات جهت تنظیم رزیم غذایی برای ورزشکاران طراحی و در به کلینیک قرار داده شده است.خواهشمند است جهت تنظیم رژیم غذایی متناسب با شرایط شما و یا اختصاص وقت مراجعه حضوری به کلیه سوالات پاسخ دقیق داده و تلفن تماس و ایمیل خود را با دقت وارد نمایید.


*
نام و نام خانوادگی

*
سن به سال

*
جنس


*
رشته ورزشی تان را بنویسید
رژیم غذایی ورزشی بر اساسنوع فعالیت و رشته ورزشی شما تنظیم می گردد

*
به صورت حرفه ای ورزش می کنید یا آماتور؟


*
معمولا" چند روز در هفته ورزش مي كنيد؟*
معمولا" چند نوبت در روز ورزش داريد؟
*
هر بار چه مدت ورزش مي كنيد؟
*
چه ساعاتي در شبانه روز ورزش می کنید؟
مثلا 6 تا 8 صبح- ....

*
چند ساعت در روز می خوابید؟
*
قد به سانتی متر

*
وزن فعلی به کیلوگرم

اگر طی 3 ماه گذشته آنالیز بدنی داشته اید تصویر نتیجه را پیوست و ارسال نمایید.
 
ارسال فایل

*
چه مکملهایی مصرف می کنید؟
نام و مقدار مصرف را بنویسید.در صورتی که نام آن را نمی دانید در پرسش بعدی تصویر آن را پیوست و ارسال کنید

تصویر مکمل مصرفی
 
ارسال فایل

هدف خود را از دریافت رژیم غذایی توضیح دهید

  
شماره همراه :
لطفا شماره همراه خود را وارد کنید.


آدرس ایمیل :
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید.


کد امنیتی :
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده در شکل فوق را وارد کنید.
 

مبلغ قابل پرداخت : 1000000 ریال