خانم فاطمه احمدیان
متخصص تغذیه و رژیم درمانی
خانم شهزادمحمدیان
متخصص تغذیه ورزشی

 
خانم نگار حجتی
متخصص تغذیه و رژیم درمانی
 
خانم عالمه حریری فر
متخصص تغذیه و رژیم درمانی

 
خانم مرضیه عسگری
متخصص تغذیه و رژیم درمانی
خانم ناهید زندی 
متخصص تغذیه و رژیم درمانی

 
آقای مهندس بابک تجلی نژاد
متخصص IT- مدیر فنی سایت
آقای مهندس علی عرب پور
متخصصIT - مسئول سئو
آقای مهندس عباس رهامی
کارشناس تولید محتواخانم مریم السادات کاظمی
کارشناس تولید محتوا


 
خانم ماریا فروتن راد 
متخصص تغذیه و رژیم درمانی